Technologie

Naše produkty vytváříme s maximální precizností a pečlivostí. Používáme mnoho druhů té nejkvalitnější normované oceli, kterou následně ještě jednou kontrolujeme pro dokonalou pevnost rámu.

Každý rám vyrábíme ručně s maximální precizností. Rámy jsou svařované dle ČSN EN ISO 4063 metodou TIG ( Tungsten Inert Gas ). Jedná o obloukové svařování netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. Svařování samotného rámu je složitý proces, během kterého se musí striktně dbát na správný postup a používání správných nástrojů. Při výrobě se používají nástroje ( typu pilník, kladivo, kartáč, přípravky a další ) určené pro správný typ materiálu neboť při použití nesprávného nářadí dochází k difuzi molekul železa do legovaného materiálu. Díky difuzi molekul Fe a vylučování karbidu chromu během svařování může dojít k rapidnímu poklesu procentuálního zastoupení obsahu chromu v materiálu, což může mít za následek změny vlastností materiálu. Dalším nezbytným procesem během svařování je použití formovacího plynu. Během svařování legovaných materiálu má formovací plyn za úkol ochránit materiál a svár z jeho vnitřní strany. Bez podfukování svárů dochází k silné oxidaci a svár se nemusí zalít a prakticky ihned koroduje. Vzniklé pnutí v rámu se minimalizuje správným postupem chlazení a žíhání.